Stranica se učitava...

Savez za sinhrono plivanje Srbije

Organi SSPS

Iva Popović

Predsednik Saveza

Ljiljana Avramović

Sekretar Saveza

Organi SSPS su:
 • 1. Skupština
 • 2. Upravni odbor
 • 3. Predsednik
 • 4. Generalni sekretar
 • 5. Disciplinska komisija
Upravni odbor SSPS:
 • 1. Iva Popović, predsednik
 • 2. Nikola Kuljača, član
 • 3. Dragana Krstić, član
 • 4. Nevena Janković, član
 • 5. Ivana Krstić, član
Udruženja i stručne komisije u SSPS:
UDRUŽENJE SUDIJA SSPS:
kontakt:
judges.serbia@synchro-serbia.org.rs
 • Predsednik US SSPS
  • Jovana Daković Ćirilović
 • Sudijska komisija US SSPS:
  • Svetlana Kontić
  • Lidija Burić
  • Natalija Ignjatović
UDRUŽENJE TRENERA SSPS:
kontakt:
coach.serbia@synchro-serbia.org.rs
 • Predsednik UT SSPS
  • Milica Jevtić
 • Trenerska komisija UT SSPS:
  • Tanja Bogdanović
  • Maja Vanević
  • Olja Milićević Milivojević
STRUČNI SAVET SSPS:
kontakt:
strucnisavet.ssps@synchro-serbia.org.rs
 • Željko Popović
 • Vladan Mihailović
 • Jovana Daković Ćirilović
MEDICINSKA KOMISIJA SSPS:
 • Predsednik
  • Dr Marija Anđelković
 • Članovi:
  • Dr Nenad Dikić
  • Dr Milan Mileusnić
  • Dr Tamara Antić
  • Dr Đođe Ćurčić