Stranica se učitava...

Savez za sinhrono plivanje Srbije

Vesti

Seminar za sudije početnike

O B A V E Š T A V A M O
sve zainteresovane kandidate da ce se seminar za sudije početnike održati u periodu od 10.09 - 25.10.2013.

Predavači na seminaru : SK US SSPS
Kotizacija za učešće na seminaru : 5.000,00 dinara

Seminar će se sastojati iz : teoretskog dela, polaganja testa, prakse na suđenju .
Molimo sve zainteresovane kandidate da se prijave NAJKASNIJE do petka, 6. septembra 2013. na email adrese :
office@synchro-serbia.org.rs ili judges.serbia@synchro-serbia.org.rs
Konačan termin i mesto održavanja seminara će biti objavljeni nakon pristiglih prijava kandidata.
Pravo prijavljivanja imaju svi zainteresovani kandidati u skladu sa Pravilnikom Udruženja sudija SSPS-član 6:
"Ispit za sportskog sudiju sinhronog plivanja može da polaže svaka osoba minimalne starosne dobi od 17 godina, koja je odslušala obavezni seminar za kandidate za nove sudije.
Kandidat koji nakon odslušanog obaveznog seminara položi sudijski ispit prvog nivoa, sa navršenih 18 godina, stiče pravo da se licencira kao sudija početnik SSPS."
US SSPS