Stranica se učitava...

Savez za sinhrono plivanje Srbije

Važni dokumenti

SSPS - Opsta akta

STATUT SSPS APR 13.02.2012. APR 22.05.2012. APR 20.04.2016. ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA

SSPS - Sportska pravila

KALENDAR TAKMIČENJA I MANIFESTACIJA ZA 2022. GODINU VISINA TAKSI ZA 2022. VISINA NAKNADA LICA ZA 2021. ZDRAVSTVENI PROTOKOL TAKMIČENJA U SSPS Lista vrhunskih sportista Republike Srbije (Sinhrono plivanje) u 2021. godini na osnovu rezultata iz 2020. Rešenje MOS o ispunjenju uslova za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti Rešenje MOS za obavljanje stručnog osposobljavanja sudija u sinhronom plivanju Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti u SSPS Program antidoping delovanja Pravilnik antidoping kontrole Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava Odgovorno lice za antidoping kontrolu TUE OBRAZAC PRISTUPNICA-2017 IZMENE PRAVILNIKA SSPS 4.4.2019. PRAVILNIK UDRUŽENJA TRENERA SSPS PRAVILNIK O IZDAVANJU DOZVOLE ZA RAD TRENERA U SINHRONOM PLIVANJU PRAVILNIK O LICENCIRANJU TRENERA U SINHRONOM PLIVANJU ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD TRENERA ZAHTEV ZA GODIŠNJU OVERU DOZVOLE ZA RAD (LICENCE) TRENERA ZAHTEV ZA IZDAVANJE SUDIJSKE DOZVOLE ZA RAD ZAHTEV ZA OVERU GODIŠNJE SUDIJSKE LICENCE PRAVILNIK O ORGANIZACIJI TAKMICENJA U SSPS PRAVILNIK O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU SUDIJA SINHRONOG PLIVANJA U SSPS DISCIPLINSKI PRAVILNIK SSPS REGISTRACIONI PRAVILNIK SPORTISTA SSPS PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZASTITI U SSPS SUDIJSKI PRAVILNIK SSPS - 2021 OBRAZAC ZA ULAGANJE ŽALBE OBRAZAC ODGOVORA NA ŽALBU OBRAZAC ZA ZAMENU TAKMIČARA OBRAZAC ZA ODJAVU TAKMIČARA OBRAZAC ZA ODJAVU TAKMIČARA UZ LEKARSKU SAGLASNOST SPISAK SUDIJA SA LICENCOM - 2021. GODINA AŽURIRANA LISTA SUDIJA SA LICENCOM - 1.10-31.12.2021. GODINA CHIEF RECORDERS - 2021. GODINA SPISAK TRENERA SA DOZVOLOM ZA RAD U SSPS - 2021. GODINA AŽURIRANA LISTA TRENERA SA LICENCOM - 1.10-31.12.2021. GODINA PRAVILNIK O RADU REPREZENTACIJA SSPS PRAVILNIK O STIPENDIJAMA SSPS

STRUCNI SAVET SSPS

Nacionalni program rada sa decom sportistima SSPS - Akcioni plan

FINA PRAVILA

FINA General Rules 22.7.2017. FINA Artistic Swimming Rules 2017 - 2021 Sinhrono plivanje - FINA Pravila 2013-2017 - PREVOD

SKUPSTINA SSPS

POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 23.12.2017. POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 26.12.2017. POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 28.12.2018. POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 28.12.2019.
POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 17.11.2020.

Napominjemo da će se pratiti epidemiološka slika i da će se sednica održati u skladu sa merama i preporukama Kriznog štaba, na način i obim koji bude moguć .

ODLAGANJE SKUPŠTINE SSPS - 17.11.2020. POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 28.12.2020. POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 30.05.2021. POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 25.10.2021. POZIV ZA SKUPŠTINU SSPS - 28.12.2021.

OSTALA DOKUMENTA

SSPS - ostala dokumenta

SSPS - KONKURSI

KONKURS ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE SUDIJA SINHRONOG PLIVANJA KONKURS ZA ČLANOVE STRUČNOG SAVETA SINHRONOG PLIVANJA