Stranica se učitava...

Savez za sinhrono plivanje Srbije

Vesti

Visina nadoknada službenih lica SSPS u 2013. godini

VISINE NADOKNADA SLUŽBENIH LICA ZA 2013. GODINU za takmičenja i polaganja sirena u SSPS
Visina dnevnice u 2013. - regulisana Sl.glasnikom RS ( 01.02.2013.)
Putni troskovi regulišu se u visini autobuske karte (za isplatu obavezno prilaganje autobuske karte).
Putni troškovi za sl. putovanje sopstvenim vozilom - regulisani Sl.glasnikom RS.

Visina nadoknada za takmicenja SSPS:

 • Takmičarska komisija - 1.400,00
 • Obrada rezultata - 2.800,00
 • Spiker - 2.800,00
 • Glavni sudija - 3.000,00
 • Međunarodni sudija - 2.600,00
 • Sudija višeg nivoa - 2.400,00
 • Sudija srednjeg nivoa - 2.000,00
 • Sudija osnovnog nivoa - 1.800,00
 • Sudija početnik - 1.400,00


NAPOMENA: Visina nadoknade odnosi se na prisustvo /angažovanje na celom takmičenju ( tj. 4 discipline figure, solo, dubl, tim i combo), bez obzira na dužinu trajanja takmičenja (po danima).
Ne angazovanje/ne prisustvo jednoj od disciplina umanjuje nadoknadu za tu disciplinu (1/4 nadoknade po disciplini).

Sl. licima na takmičenju na teritoriji mesta stanovanja isplaćuje se nadoknada za obrok po danu - 700,00
Sl. licima na takmičenju na teritoriji van mesta stanovanja isplaćuje se dnevnica regulisana Sl. glasnikom RS

Visina nadoknada za polaganje sirena u SSPS:

 • Takmicarska komisija - 1.200,00
 • Obrada rezultata - 1.600,00
 • Glavni sudija - 1.600,00
 • Bodovne sudije/bez obzira na rang - 1.500,00


NAPOMENA: Visina nadoknade odnosi se na prisustvo /angažovanje na celom polaganju sirena. Ukoliko je ukupan broj prijavljene dece za polaganje sirena manji od 10 isplaćuje se 1/2 nadoknade.

U Beogradu, 25.01.2013.
Iva Popovic, predsednik SSPS